София

Индекс на качеството на въздуха

74

Приемливо

Качеството на въздуха е приемливо, може да има умерена опасност за здравето на малък брой хора, необичайно чувствителни към замърсяване на въздуха.
PM2.5 ФПЧ 2.5
Микрочастици под 2,5 микрометра проникват в белите дробове и кръвообращението, предизвиквайки сериозни здравни проблеми, особено за дихателната система и сърцето. Излагането им може да доведе до кашлица, затруднено дишане, усложнения при астма и хронични респираторни заболявания.
74 µg/m³
PM10 ФПЧ 10
Частици под 10 микрометра се вдишват, причинявайки здравни проблеми. По-големите от 2,5 микрометра могат да засегнат дихателните пътища и да дразнят очите и гърлото, довеждайки до кашлица, затруднено дишане и увеличен риск от астма.
23 µg/m³
O3 Озон
Ниският слой озон може да усили съществуващите дихателни проблеми и също така да предизвика дразнене на гърлото, главоболие и болки в гърдите.
12 µg/m³
CO Въглероден оксид
Безцветният въглероден моноксид е без мирис газ, който при вдишване на високи нива може да предизвика главоболие, виене на свят и повръщане. Продължителнато излагане може да доведе до развитие на сърдечни заболявания.
3 µg/m³
SO2 Серен диоксид
Излагането на серен диоксид може да доведе до дразнене в гърлото и очите и да влоши астмата, както и хроничен бронхит.
4 µg/m³